Kayseri

0 Comments

Osmanlı yönetimine girdiği sırada Karaman Eyaleti’ne bağlamlı sancak olan Kayseri, Tanzimat döneminde vilayetler kurulunca Ankara Vilayeti’ne bağlamlandı ve Meşrutiyet döneminde de mutlak mutasarrıflık durumuna getirildi. Kayseri Escort