Kerem Hasanoğlu Enver Hasanoğlu

0 Comments

(IPA) Uluslararası Pediatri Kurumu Yarıyıl Başbuğı olan Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, 1946 Kerkük doğumludur. Iyilik Hasanoğlu Enver Hasanoğlu ‘nun oğlu olarak yeniden aynı kurumun Dış İlişkiler Dolaysızörlüğünü yürütmektedir. Enver Hasanoğlu, 1969 senesinde İstanbul Üniversitesi Tababet