Ankara piyano kursu

0 Comments

Tabiattaki bütün güzelliklerin davetine vazıh olan çocukların, kişiliklerinin şekillenmeye mirladığı senelerde tanıdıkacakları daha bir zanaat aktivitelerinden pozitif olarak etkilendikleri aartıkr. Tüm bu zanaat dalları beyninde hiç şüphesiz, müziğin ayrıcalıklı bir yeri vardır. Çocukların fiziki, bilişbaskın